Dan Republike

U svjetlu odluke Ustavnog suda BiH koji je valjda svima dao do znanja da bi ova država trebala biti sekularna (mada, kako vele islamofašisti koji za razliku od “pravoslavne” zagovaraju “islamsku republiku” na teritoriji  Federacije: “to nigdje ne piše!” I nije pisalo, sve do sada ), danas obilježavam 29. novembar, (da izvine kome se gadi) i pridružujem se ostalim kolegama ekstremistima i teokratama u građanskoj neposlušnosti i inatu sekularnoj i liberalno-demokratskoj, građanskoj BiH zagovarajući sa svoje strane “komunističku teokratiju” Bosanske teologije oslobođenja, tj. “Crveni (na ruskom: krasni) Cionizam” takozvanog  “Crvenog Siona”, bosanskog kraljevskog grada Jajca u kojemu su se na današnji dan sastalo “Veliko vijeće vitezova antifašizma” i stvorilo republiku Jugoslaviju, s tim što ja preferiram kraljevinu, tj.: predlažem sebe za kralja-teokratu i formiranje Kraljevine Bosanaca i Hercegovaca.

Tek toliko da na vrijeme stvorim ravnotežu i protubalans teokratskog fanatizma kada je o ekstremnim uvjerenjima u ovoj zemlji riječ. K'o velim: ako ih ne možeš pobijediti i osavremeniti zdravim razumom, onda im se pridruži u mitovima, novim tradicijama, interpretacijama istorije, u isključivom, tvrdoglavom, oksimoronskom, sektaškom ekstremizmu, fatalizmu, fanatizmu i generalnom pretjerivanju.