Zakoni u rukama političkih kriminalaca

Pravna država danas služi kao strašilo za građane.

Jednako kao i despoti nekoć: vladari, kler, diktatori i njihove političke elite koji su od građana pravili podanike tako što su ih ideološki kriminalizirali (pretvarali u sumnjiva lica, potencijalne neprijatelje države, režima, ideologije, crkve, Boga) tretirali kao potencijalne krivce, nekakve “heretike”, držeći ih konstantno na testu lojalnosti, država danas nije mnogo bolja. Država kao da služi da se naprave zakoni po kojima niko ne bi mogao ni živjeti ni preživjeti u toj istoj državi, takve norme i zakoni koje niko živ ne može ispuniti da bi postao građaninom.  I to sve po zakonu. Zakonu koji selektivno primijenjuje birokratska inkvizicija.

I šta mi radimo u državi sa takvom državom i zakonima?

Ne gledamo jedni drugima u oči već ispod oka kroz prste i držimo na piku pa ko ne sluša da odmah primijenimo zakon, da dotičnog ubacimo u proceduru u kojoj nema nikakve šanse. Rentgenski pretres života i živaca. Kao u vrijeme dobrih starih totalitarnih režima samo što se radi o pravnoj, iliti “pravničkoj birokratskoj državi” u kojoj je zakon jedini autoritet, što znači da je “vladavina zakona” ili “pravna država” – eufemizam za autoritarnu državu.

Nije društvo toliko korumpirano koliko su zakoni nerealni, čini se.

No biće da je sva korupcija i korumpiranost zapravo u selektivnoj primjeni zakona od strane “nagodnih” ili ideoloških birokrata i pravnika pravne države.

Da se ti zakoni zaista primijenjuju za sviju jednako – niko živ ne bi ostao da živi u državi. Sve bi redom izbacili iz nje.

Da se razumijemo, i antisemitizam je nekoć bio ozakonjen.

Niko nije bio poslan u konc-lager mimo zakona i na svoju ruku, već “sve po zakonu”, sve legalno. Tako da zakon ne mora biti automatski negacija ili suprotnost kriminala i zločina već može postati oružje koje određeni politički kriminalci koriste da bi ga počinili.

 

No, bilo kako bilo: “the damage is done” – šteta je već počinjena. Kako? Zašto?

Pa lijepo: dok god se tamo neki državni činovnik trudi da izvuče iz prkna neki zakon koji će meni i meni sličnima da začepi usta i zatomi liberalni glas u svijetu koji je na njemu koncipiran, nekako se uvijek desi da kod teroriste nađu legalno izdan pasoš!?!?!

Valjda im po tim kancelarijama i čekaonicama, na tim šalterima ne vade  “intelektualnu huju” toliko te “zatupljene face” imigranata koji su im ionako “svi isti” i “nalik jedni na druge”, koliko neki umjetnik/umjetnica, obrazovan/a, načitan/a, informisan/a intelektualac/intelektualka (čitaj: budala) koji/koja se izdvaja iz te zatucane mase  i talasa na svoju štetu.

Njega ili nju će da nauče njegovom ili njenom mjestu, a to je da im mjesto tu nije, za razliku od svih drugih uspavanih “spavača” koji strpljivo šute i čekaju da budu uvedeni u pravo, uživaju blagodeti sistema, sve dok jednog dana ne dreknu na ulici, metrou, koncertu i sl…