Dejton i feudalizacija BiH jutros u Briselu

Nakon Čovićevog uvodnog provincijsko-srednjovjekovno-političkog ekspozea o teritorijalizaciji vjerskih i etničko-nacionalnih identiteta, takozvanoj “federalizaciji” (čitaj: feudalizaciji) BiH, a potom mlakog kurtoaznog aplaušćića koji je odisao zbunjenošću, Federika zaljepi opskurnoj plemensko-provincijskoj retorici bananu (čitaj: moralno-političku šamarčinu) lekcijom o Evropskoj istoriji, ujedinjenosti i srednjovjekovnim paranojama rekavši da je dosta korištenja vjerskih identiteta i etno-nacionalističke retorike kako bi se odvratila pažnja od socio-političkih promjena za kojima građani Evrope, a time i BiH – vapiju, da se tako izrazim.

Šta reći?

Evropa u klin koji spaja, a provincija u ploču…

Pokvarenu…

Ali neka…

To je dobro.

Neka Evropa dvadeset i prvog vijeka vidi kako izgledaju i na šta tuknu provincijske srednjovjekovne velmože, kojekakvi banovi i begovi koje je su sami ustoličili u Dejtonima i Briselima da stoluju u BiH do dan danaske.

Neka analiziraju učinjeno im i učinjeno nam.