Roditelji

Ako sam dobro shvatio, roditelji nisu napali na ministra koji je izjavio da je trenutno aerozagađenje na skoro haman pa uslovno rečeno normalnom nivou već su napali zastupnike u parlamentu Kantona Sarajevo koji su pored raznih drugih predloženih mjera kao prvu i najhitniju stvar tražili da djeca ne idu u školu ovih dana i da se to odsustvo iz škole uveže sa praznicima dok se zrak ne raščisti.

Roditelji su rekli da je to elitistički i da oni moraju da rade na crno kod privatnika i da nemaju vremena da čuvaju djecu koja ne idu u školu.

Šta reći?!

Živjeće ovaj narod! Ako treba i na aparatima.