Advertisements

Bosanske Poncijeve piramide

Lokalna samouprava Pojam “lokalna samouprava” totalitarne i autoritarne stranke antidemokratske akcije sebi tumače kao autokratiju, tj.…

Civilni građanski klin i pokvarena militantna partijsko-državna ploča

Kada partije na pragu treće decenije novog milenija ne bi i dalje bile militantne korporacije koje…

Evropska narkodemokratija?

  U trećoj minuti i dvadeset i šestoj sekundi ćete čuti kolegu Aljošu Čamparu kako kaže:…

Na Dan državnosti 2018.

  75. godišnjica ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a

6. april 2018.

Klupe-reklame

  Evo upravo saznajem da je ove klupe “donirao” neki poduzetnik iz Turske pod uslovom da…

Slučaj Busuladžić – revizionizam i relativizacija

You must be logged in to view this content.

U susret četvrtoj godišnjici “Bosanskog proljeća”

  CENTRALNI BIRAČKI SPISAK

AKCIZE: dan poslije

Parapredizborna

Definitivno je počela predizborna kampanja. Vidimo to po retorici, po sadržaju i prioritetima u vijestima, po…