Povlastice i podsticaji kreativnoj industriji uz prepoznavanje i rješavanje statusa najamnih radnika.

#FREElanceBiH

#FREElanceBiH

Međunarodni republikanski institut u BiH (IRI) organizovao je danas okrugli sto o temi “Ekonomska snaga kreativnih industrija”. Pozvan sam na taj okrugli sto kao skupštinski zastupnik, a možda i kao neko ko je među prvima reagovao na uvođenje retroaktivnog poreza freelancerima (ne zato što sam populista, već zato što me se lično ticalo). Kao prvo, […]

Advertisements
#FREElanceBiH

FREELANCERI FBiH

Kao što već znate, a da razjasnim i za one koji ne znaju: pitanje retroaktivnog poreza za freelancere u Federaciji se jedino može i mora rješavati u Federalnom parlamentu. U prepisci sa Damirom Mašićem po ovom pitanju napisao mi je da će se ukidanje retroaktivne naplate pokrenuti na prvoj sjednici federalnog parlamenta koja bude sazvana. […]