Inicijativa za dekriminalizaciju uzgoja i konzumiranja, kao i legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.

KANABIS

Osvrt na legalizaciju medicinskog kanabisa

Moramo pripaziti da se borba za legalizaciju medicinskog kanabisa ne pretvori u monopol i profit multinacionalnih farmaceutskih kompanija u koji se lokalni “borci” kane “ugraditi”. Ako se to desi, budite sigurni da će ovi bjelosvjetski dileri u kombinaciji sa lokalnim političarima, policijom i pravosuđem učiniti mnogo više od dosadašnjih da osiguraju ovisnost o njihovom proizvodu […]

Advertisements
KANABIS POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Zajedno do legalizacije

U odgovoru na moju inicijativu za dekriminalizaciju i legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe koji je dalo Stručno vijeće Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo (Broj protokola: 0202-727/19 od 25.06.2019.) jasno se kaže da „POSTOJI OPRAVDANOST LEGALIZACIJE KANABISA samo u medicinske svrhe i za tačno određene indikacije, ali pod uslovima koji su regulisani opštim zakonskim propisima, […]

KANABIS

CBD, konoplja i to

Ispravke: 1. “Indoor hash” se odnosi na “indoor” uzgajanje koje daje veći kvalitet nego outdoor ili vanjsko uzgajanje kanabisa. 2. Epilepsija se također liječi CBD-om kao npr. Dravet syndrome i Lennox-Gastaut syndrome (dječija epilepsija), a ne THC-om.