KANABIS POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Zajedno do legalizacije

U odgovoru na moju inicijativu za dekriminalizaciju i legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe koji je dalo Stručno vijeće Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo (Broj protokola: 0202-727/19 od 25.06.2019.) jasno se kaže da „POSTOJI OPRAVDANOST LEGALIZACIJE KANABISA samo u medicinske svrhe i za tačno određene indikacije, ali pod uslovima koji su regulisani opštim zakonskim propisima, […]

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Grbavička 62-68

Obavijest stanarima Ul. Grbavička 62-68: Vaše pitanje je proslijeđeno nadležnim na izjašnjavanje. Drugim riječima: sada čekamo njihove javne odgovore. Ako odgovori Zavoda za izgradnju Kantona, Opštine Novo Sarajevo i Ministarstva saobraćaja KS ne budu usklađeni, građani će barem znati “u kom grmu leži zec”.