Progresivno Krilo

ANALIZE I PREDVIĐANJA PROGRESIVNO KRILO

Građanski nacionalizam ljevice i etnički nacionalizam desnice

Takozvani “građanski princip” na kojem insistira ljevica u BiH je kompromitovan postizbornim inklinacijama ka, a naročito koalicijama jednog dijela BH ljevice sa konzervativnim etničkim nacionalistima najbrojnijeg konstitutivnog naroda. Po srijedi je koalicija oba nacionalizma: etničkog i građanskog. U ovom konkretnom slučaju bošnjačkog i “bosanskog” (bosanskohercegovačkog). Za razliku od etničkog nacionalizma koji se bazira na etnokulturnom […]

Advertisements
PROGRESIVNO KRILO

Krajnja ljevica

Činjenica je da je ljevica “najbrojnijih naroda” u državama regije bila popustljiva prema nacionalizmu i dozvolila homogenizaciju tih naroda tako što je, između ostalog, koketirala sa partijama koje su promovisale i forsirale ideje krajnje desnice. Činjenica je da ljevica to radi i danas, da i dalje nema ni snage, niti hrabrosti da odlučno ustane protiv […]

ANALIZE I PREDVIĐANJA PROGRESIVNO KRILO

Ko su reakcionari “unas”?

Reakcionarizam je više nego prisutan u ovdašnjem društvu. To se vidi po rastućem revanšizmu i historijskom revizionizmu čak tri decenije nakon pada samoupravnog socijalizma. Reakcionarizam je glasan i protivan progresu. Ispoljava se i kroz konzervativnu revoluciju. Reakcionari žele povratak na prethodno stanje (status quo ante), povratak na stari režim (ancien regime): hijerarhijsko društvo vlastele na […]

PROGRESIVNO KRILO

PLAN X: podjela SDP-a

Prvo da informišem svoju bazu. Mislim da je fer da svi koji su glasali za mene znaju da ne učestvujem u tzv. “kadroviranju” koje je ovih dana vruća tema u mnogim strankama. To znači da ne predlažem nikoga za SDP-ove direktore i članove upravnih odbora za kantonalna preduzeća i institucije i to, ni kao član, […]

ANALIZE I PREDVIĐANJA PROGRESIVNO KRILO

Mandžurijski kandidat

Neka politička mišljenja ne preovladavaju zato što su ispravna, objektivna, stručna, realna, najbolja, već zato što vladajuće strukture i elite insistiraju na njima. One ih siju, reklamiraju, forsiraju da bi potom požnjeli glasove, da bi na tim političkim mišljenjima gradili i utvrdili svoje političke pozicije. “Balegari ne vjeruju sreći.” Oni prvo moraju dobro da nađubre, […]